ΠΟΤΑΜΟΣ, ΚΥΘΗΡΑ — 80200
Τ — 2736033370, Κ — 6972623197
INFO@ANTHOLOGIOKITHIRA.COM
INSTAGRAM.COM/ANTHOLOGIOKITHIRA